JML-diving

Menu
MENU

Nabídka

JML Funeris se specializuje při vytváření celého investičního procesu týkajícího se budovy krematoria, od začátku až po její zprovoznění. V závislosti na potřebách investora, existuje mnoho modelů spolupráce s naší firmou. Kompetence našich pracovníků a partnerů nám umožňují provádět komplexní nabídku, zahrnující všechny možné oblasti. Provádíme:

• Služby obchodního poradenství – v tom

– byznys plán celé investice

– Tržní analýzy v rozsahu nové investice

– Strategii a marketing

– Organizační struktura a vnitřní procedury krematoria

• Financování investice – v tom

– Pomoc při získání vnějšíhch dodatečných financí z prostředků EU, místních a životního prostředí

– Pomoc při získání leasingu

• Projektování nebo pomoc při projektování – v tom

– Poradenství při projektování domů smutku a krematoria

– Stavební a technologické projekty

– Úkony v oblasti vlivu na životní prostředí a hlučnost

• Získávání povolení na stavbu nebo změnu oprávnění – v tom

– Získávání územního plánu, povolení pro výstavbu nebo změna způsobu využití budovy – při celé investici nebo jen její části např. plynové instalace

– Dopasovanie již existujícího projektu v souvislosti se získáním povoenia na výstavbu s námi nabízenými zařízeními

Provedení komplektnej kremační linky – skládající se z peci, komína, distribuci vzduchu, vozíku na vkládání rakve a zařízení na mletí popele.

• Vypracování žádosti na emisní povolení i získání takového povolení – obligátní při každé nové peci

• Zprovoznění linky

  Školení pracovníků

• Prohlídky a servis

• Technická asistence