JML-diving

Menu
MENU

Ekologická povolení

Kremační pece, stejně jako všechny ostatní zařízení, která nejsou nízkokapacitními kotli, podléhají povinnosti získat povolení na emise znečišťujících látek do ovzduší. Je to povinný postup, kromě toho po jeho pozitivním přechodu je investor povinen provést kontrolní testy v oblasti emisí akreditovanou laboratoří. Při současném stavu znečištění ovzduší (časté smogová upozornění) v mnoha městech, kromě emisního povolení, by se měl provést kompenzační postup, t.j.znížiť současné emise dříve, než spustíme do provozu novou instalaci.

Naše společnost úspěšně provádí tyto procedury, a to i ve městech s velmi vysokým znečištěním ovzduší nebo v lázních.

Provoz pece bez povolení může mít za následek vysoké finanční pokuty a příkaz k zavření zařízení.