JML-diving

Menu
MENU

Projekční kancelář

Před několika lety jsme si všimli, že naši klienti mají problémy s získáním povolení na výstavbu krematoria. Přibližně 80-90% řízení končí protesty obyvatel nebo potížemi ze strany místních orgánů. Při tomto problému jsme se rozhodli podpořit investory I v této oblasti.

K procesu projektování přistupujeme komplexně. Začneme tím, že ověříme umístění a posoudíme riziko a pravděpodobnost získání platného stavebního povolení pro objekt krematoria na daném pozemku. Víme, že pro každé místo potřebujete připravit jinou strategii na získání stavebního povolení v co nejkratším čase. Čas jsou peníze – i v případě výstavby krematoria: pokud konkurent v našem regionu získá stavební povolení rychleji a rychleji i postaví daně krematorium, pak naše investice automaticky začíná z horšího postavení, protože konkurent už získá větší procento kremací v našem regionu.

Dosud jsme získali více než tucet právně platných stavebních povolení pro naše zákazníky, což nás dělá nejzkušenějším projektantem krematorií v Polsku a ve střední a východní Evropě.