JML-diving

Menu
MENU

Zprávy

Slavnostní otevření krematorium v Białymstoku

10.07.2017

V sobotu 8 července 2017 se konalo slavnostní otevřeni Domu smutku v obci Karakule při Białymstoku, kterého majitelem je firma Centrum Pogrzebowe Szmurło. V budově se nachází také krematorium, vybavené kremační pecí, kterou dodala firma JML Funeris. Naša firma zodpovídala také za získaní stavebných povolení a emisního povoleni pro krematorium.

Na slavnostní zahájení byli pozvaní zástupcové orgánů městnej správy a náboženských orgánů, zaměstnanci a spolupracovníci firmy, zhotovitelé a zástupcové pohřebných ústavů z nejbližšího okolí.

Ceremónie začala od celebrování mše svaté v jednej z kaplí Domu smutku. Po mši katolický kaplan a pravoslavný kněz posvětili celý objekt.

Ekumenický charakter domu smutku má obzvláštní význam. V objekte se mohou konat katolické jakož i pravoslavní pohřební obřady (v Bialymstoku je cca 20 % obyvatelů pravoslavného vyznání). Proto v objekte jsou připravené kaple, v kterých se nachází příslušné náboženské symboly pro každé náboženské vyznaní.  Okrem toho jedná z kaplí může být celkem zbavená náboženských symbolů a můžou se v ní konat civilní obřady.

V krematorium se nachází kremační pec model Merkur, dodatečné opatřená dekorativním krytem. Po oficiální části pozvaní hosté měli možnost prohlídky objektu.