JML-diving

Menu
MENU

Zprávy

Slavnostní otevření krematoria v Koszaline

28.05.2014

Dne 12. května bylo oficiálně otevřeno nové krematorium v Koszaline. Majitelem objektu je firma Wrotniewscy – známá rodinná firma, pracující v oblasti pohřebnictví téměř čtvrt století.

Firma Wrotniewscy je dokonalým příkladem pohřební firmy, která se během let rozvíjela, získávala renomé na trhu, pomalu rozšiřovala své prostory a několikrát využila fondy z EU.

V současnosti, kromě plně vybaveného Domu smutku se dvěma obřadními místnostmi, společnost také provozuje catering (kromě karů i firmové večírky v Koszalinu a okolí) jakož i krematorium spolu s nezbytnou infrastrukturou a kremační pecí Merkur od firmy Kalfrisa. Pec Merkur je vhodná pro oblasti s počtem obyvatel 250-350 tis. Je to odolné, kompaktní, ekologické a plně automatické zařízení. Charakterizuje ho velmi nízká spotřeba paliva, potřebná k ohřevu a samotnou kremaci, takže je také ekonomické provedení pouze jedné kremace.

Tento objekt má kapacitu pro celé město Koszalin jakož i pro přilehlé města.

Investice kremační linky byla spolufinancována z Regionálního programu rozvoje Zachodniopomorskýho kraje na období 2007-2013.

Nabídka společnosti je určena pro pohřební firmy jakož i pro individuální klienty. Majitelé poukazují na to, že firma pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kremace se uskutečňují na požádání kdykoliv během dne nebo noci. Řidiči mají vyhrazenou místnost a k dispozici je restaurace, kde se mohou zdarma napít kávy nebo čaje.

Rodinám, které se přišli rozloučit se svými nejbližšími, firma Wrotniewscy garantuje individuální přístup ke každému obřadu. Na webových stránkách společnosti, zákazníci mají možnost zdarma umístit informace o zesnulém nebo vyjádřit soustrast rodině. Obyvatelé Koszalina rádi využívají tuto formu památky na své blízké. Další novinkou, kterou zavedla firma je možnost účasti na pohřebním obřadu pomocí internetu online, v případě souhlasu blízké rodiny.

Čím se odlišuje firma od ostatních je možnost obřadu, kremace a pohřbení urny během jednoho dne.