JML-diving

Menu
MENU

Zařízení na přípravu popele

Po každé kremaci zůstanou pozůstatky, které musí být dále zpracovány. Po kremačním cyklu následuje proces chlazení pozůstatků a následné roztříštění (mletí).

V závislosti na práci pece, modelu pece a potřeb zákazníka, chlazení může být přímo v peci (nezávisle na další kremace), nebo na určeném stole nebo zařízení. Je nutné připomenout, že chlazení mimo pece musí být zajištěno odpovědní ventilací. Chlazení pozůstatků na speciálním stole, při použití většího množství technických uren nebo táciek se může urychlit tak, že budou vloženy do vody nebo chlazené vzduchem. Zaprojektovanie a výběr chlazení pozůstatků děláme na základě potřeb zákazníka.

Po zchlazení pozůstatků, když jejich teplota klesne pod 100 ° C, pozůstatky můžeme rozdrobit na popel v zařízení k tomu určeném. Nabízíme nejtišší bezprašné zařízení na trhu. Mlýnek pracuje na základě ocelových koulí. Proces mletí trvá od 5 do 20 minut (regulované časovačem) zcela automaticky. Během procesu nastupuje oddělení kovových části. Do mlýnku se používají urny standartní i atypické. Pro obsluhu netypických uren se spolu s mlýnkem dodává i urna technická. Vzhledem k vysokému utěsnění a tichému provozu, mlýnek nemusí být umístěn v jiné místnosti a ani neinstalujeme dodatečné odsávání vzduchu. Celý proces mletí pozůstatků je bezpečný pro obsluhu, shodný s povinnými pravidly BHP i s plnou úctou k zesnulému.