JML-diving

Menu
MENU

Typy vozíků

Výše uvedené systémy se provádějí těmito typy vozíků:

• Vozík Kaltoro 1 Classic – je to standartní vozík s příčnými podpěrami, poloautomatický, využíván při pecích Merkur a X-5 / 2. Má zabudovaný akumulátor, kterým je napájen motorek vertikálního pohybu. Horizontální pohyb zajišťuje pracovník.

• Vozík Kaltoro 2 Standard – standardně dodáván s pecemi Duval. Má zabudovaný akumulátor, kterým je napájen motorek vertikálního pohybu. Horizontální pohyb zajišťuje pracovník. Může mít boční podpory nebo dodáván s příčnými podpěrami (výběr záleží od zákazníka)

• Vozík Kaltoro 3 – se liší od Kaltoro 2, že já napájený se sítě a nemá zabudovaný akumulátor. Vozík má system řízení otevírání dveří přímo na vozíku a systém kontroly výšky rakve od podlahy.

• Vozík Kaltoro 4 Automatic – je projektován na plně automatickou obsluhu. Zároveň zvedání jakož i přesun vozíku je řízen elektromotory. Je napájen ze sítě. Řízení vozíku je možné pomocí pulpitu na peci nebo z určeného místa, odkud má pracovník výhled na místnost vkládání rakví. Vozík má system s bočními podpěrami.

• Vozík Kaltoro 5 Semi Automatic – je to zjednodušená verze vozíku Kaltoro 4. Má plně elektrický pohon pro zvedání a přesouvání rakve. Rozdíl je jen v tom, že příkazy musí operátor zadávat za pomoci konzole a nikoli automatický program z řídícího panelu.Vozíky Kaltoro 2-5 mohou být vybaveny dodatečnými systémy – systém vážení, kamera, modifikace řízení – podle potřeb klienta.

Vozíky vybavené bočními podporami mohou vidle ukrývat v podlaze a vozíky vybavené systémem příčných podpěr mohou ukrýt vidle pod pecí což umožňuje dosunutie vozíku až k peci, v případě že se nepoužívá.