JML-diving

Menu
MENU

X-5/2

Model X-5/2 je nejvíce populární pec produkovaná firmou Kalfrisa. Vzhledem ke své univerzálnosti si tyto pece vybírají krematoria, které předpokládají několik set až 2500 zpopelnění  ročně. Pece X-5/2 byly zaprojektované na rychlou a efektivní kremaci. Za tímto účelem byly vyrobeny ze speciálního ohnivzdorného materiálu, který umožňuje rychlé rozehřátí pece (10 – 15 minut), jakož i, když je to nutné, nepřetržitý provoz. Použitý materiál se vyznačuje větší odolností ve srovnání s šamotovou cihlou (čas generální opravy je o 20% později) i vysokou odolností na prudké změny teplot. Tyto pece mají tři komory a tři hořáky. Kromě  komory kremační a dopalovací je zde i komora zahřívání. Použitím třetí komory značně ovlivňuje trvanlivost zařízení, prodlužuje dobu provozování bez provedení generální opravy.

Pece X-5/2 se liší:

• Krátký čas rozehřátí – 10 do 15 minut.Ohnivzdorný beton, ze kterého je vyrobena pec je bez spojů vyplněnými maltou jako je tomu v případě pecí vyrobených z cihel. Tradiční pece vyrobeny ze šamotové cihly maji cihly a spoje z materiálů s různou tepelnou vodivostí, což má vliv na delší dobu zahřívání . Pec vyrobena z ohnivzdorného betonu obsahuje mikromezery, které se vytvářejí při výrobě pece a zabezpečují pec před prasknutím při zahřívání  .Při zahřívání se rozšiřuje beton a mikromezery se automaticky zavírají což nám umožňuje expresní čas zahřívání.

• Větší trvanlivost – delší doba bez generálních oprav než tradiční pece ze šamotové cihly.

Vlastnosti ohnivzdorního betonu nám zaručují, že mnohem vzácněji se vyskytují velké prasknutí nebo přepálení ohnivzdorného materiálu. Pokud v případě nesprávného používání se poškodí beton, tak nejčastěji v jednom segmentu a oprava je jednoduchá a rychlácož významně neovlivňuje prostoje na peci a náklady na opravu jsou nízké. Oprava vyzdívky nevyžaduje rozebírání peci V závislosti na způsobu používání pece Generální oprava se provádí po několika desítek tisíc kremacích.

• Jednoduché běžné a generální opravy.

Technologie stavby pece X-5/2 nám umožňuje opravovat vyzdívku za pomoci typické stavební metody, při použití odpovědních ohnivzdorných materiálů. To nám umožňuje značně snížit cenu opravy. Za pomoci servisu, metodou drobných oprav můžeme značně prodloužit čas generálních oprav a omezit prostoje peci. Stavba peci umožňuje snadný přístup k elektromechanickým částem a hořákem, což nám umožňuje provést běžnou opravu bez rozsáhlej demontáži. Pokud investor chce snížit náklady na servis část konzervačních-servisních prací mûże vykonávat sám pokud nevyžadují speciální nauky o kremačních pecích.

• Skálovitosť výkonu – ideální pec pro středně velké krematorium nebo jako první pec pro velké krematorium.

Pro investory kteří začínají podnikat v kremační oblasti, model X-5/2 je ideální jako první pec. Rychlý ohřev umožňuje obsluhovat klienty bez prostojů ze začátku, když množství zpopelnění je jen několik set ročně. Vzhledem k rozvoji kremačního byznysu, denně množství zpopelnění i čas prace můžeme bezproblémově prodlužovat. X-5/2 standartně może pracovat 16-20 hodin denně a pokud je třeba tak sporadicky i nonstop.Maximálny výkon pece X-5/2 dosahuje 2500 zpopelnění ročně. Pokud krematorium bude i nadále zvětšovat množství zpopelnění navrhujeme koupi větší hlavní pece a pec X-5/2 využívat jako doplňkovou pec v době zvýšeného počtu kremací nebo během prostojů hlavní pece. Nezáleží na tom jaké pece vlastníme, zajištění plynulého provozu během nutných oprav a servisu zajistíme koupí druhé pece již při zpopelňování 1000 – 1500 (5-7 denně) zesnulých.

• Atraktivní poměr ceny a výkonu

Cena kompletní kremačních linky s pecí X-5/2 při nabídce parametrů velké pece snižuje investiční náklady a také pozitivně ovlivňuje návratnost investic, speciálně v prvních letech provozu, když počet kremací pomalu roste a amortizace a provozní náklady jsou poměrně stálé.

 

Některé parametry pece X-5/2 :

•Materiál: ohnivzdorný beton, lakovaná ocelová konstrukce

• Práce plně automatická, řízená počítačem nebo jen s malou pomocí obsluhy

• Tři hořáky o celkovém výkonu kolem 1200 kW

• Provozní teplota – do 1200 ° C, odolnost do 1600 ° C

• Nízké zužití paliva na ohřátí pece a kremaci – výhoda při zapínání pece jen na jednu kremaci• Rychlé ohřívání – do 15 minut

• Možnost občasné prace nonstop – typickej provoz je 16-20 hodin denně

• Kapacita do 2500 kremací ročně

• Čas kremace – 60-90 minut

• Generální oprava – ne dříve než po několik desítek tisíc kremací

Nízké emise