JML-diving

Menu
MENU

Merkur

Jsou to pece určené na menší počet kremací jako v modelech Duval a X-5 /2

Kapacita této peci je cca. 1000 – 1200 kremací ročně (5 – 6 denně). Tato predispozice ji předurčuje do oblastí s populací od 250 – 350 tisíc obyvatel. Také se využívají, jako první pec v novém krematoriu, kde později plánují nákup druhé pece při vzrůstu počtu kremací. S ohledem na poměrně malý počet kremací, hlavní ideou při projektování pece Merkur bylo, aby splňovala tyto podmínky: malé investiční náklady, nízké servisní náklady jakož i přiměřená spotřeba paliva.

Pece Merkur jsou nejodolnější  na trhu nabízených pecí. Při plánovaném zatížení, prakticky po celou dobu provozování peci, není nutná generální oprava – kromě pravidelného servisu.

 Model Merkur se liší především:

• Nejnižší hodnota investice na trhu

Díky kompaktnosti, při splnění všech předpisů ochrany životního prostředí a předpisů BPH, jsou to nejlevnější pece na trhu. Umožňuje nám to rychlejší návratnost investic a rentabilitu již při nevelkém počtu kremací.

• Největší životnost a odolnost konstrukce

Producent pecí Merkur bral ohled na to, že tato pec pracuje většinou v nepravidelných intervalech a z toho důvodu bylo nutné zvýšit její odolnost. Ve většině pec,í částí, která se nejčastěji opotřebovává je jádro pece. Speciální konstrukce jádra v pecích Merkur umožňuje, že jeho odolnost je několikrát větší od jiných pecí na trhu.

• Kompaktní rozměry

Při dodržení potřebné velikosti kremační komory a kapacitě, je pec vyrobena tak, že vnější rozměry nejsou mnohem větší. To nám umožňuje instalaci této peci v malých místnostech nebo u zdi v případě jestliže všechny ovladače jsou na jedné straně peci.

• Univerzálnost vybírání popela

V závislosti na umístění ovladačů máme možnost vybírat popel z předu nebo ze zadu.

Některé parametry pece Merkur:

• Materiál: ohnivzdorný beton, lakovaná ocelová konstrukce

• Práce plně automatická, řízená počítačem nebo při malé pomoci obsluhy

• Kompaktnost – možnost instalace v místnostech o rozměrech 3 mx 4,5 m

• Pracovní teplota – do 1200 ° C, odolnost do 1600 ° C

• Malá spotřeba paliva na ohřátí peci a kremaci – vyplatí se už při jedné kremaci

• Rychlé zahřátí na provozní teplotu – do 15 minut

• Kapacita do 1200 kremací ročně (5-6 denně)• Čas kremace – 80-90 minut

• Vysoká odolnost konstrukce a jádra

• Nízké emise