JML-diving

Menu
MENU

Filozofie firmy Kalfrisa

Bezpečnost práce:

Vpřípadě výpadku elektrické energie – v konsekvencii – vypnutí ventilátorů i hořáků, se kremace uskuteční do konce (v závislosti na momentu, kdy došlo k výpadku energie) bez žádného ohrožení obsluhy – přirozený tah komína zaručuje, že spaliny vyjdou komínem

Každé otevření dveří vkládání rakve nebo vybírání popela zapříčiní automatické vypnutí hořáků spalovací komory  

Bezpečnost životního prostředí:

Při nedostatečné teplotě ve spalovací komoře jsou dveře na vložení rakve zablokované. Z hlediska emisí musí být v peci dodrženy minimální teploty.

Teplota v dopalovací komoře musí být nejméně 850 ° C,

Komplektnosť kremační linky:

Kremační linky se dodávají vždy komplektné – skládají se z peci, komína, ventilátorů, systému řízení, zařízení na mletí popele, vozíku na vkládání rakve, montáž a servis

Pece mohou pracovat na různé palivo – zemní plyn, zkapalněný plyn, topná nafta.

Produkty firmy Kalfrisa procházejí změnami, podle potřeb klientů i aplikováním nových technologií. Individuální přístup ke každému projektu peci je přizpůsoben očekáváním investorů i vizím architektů.

Stále se měnící potřeby trhu následují směrem, kterým se už dávno přizpůsobila firma Kalfrisa – nabídkou produktů přizpůsobených potřebám klienta. Ve světě, ve kterém efektivnost pohřebnictví záleží na každém detailu, musí být kremační pece ideálně navrženy.

Vzhledem k tomu, že každý klient působí v jiné oblasti, jednotlivé společnosti se liší, i pece jsou různé. V roce 2012 byla generace pecí zosystemizovaná a dělená na jasné skupiny a modely. Současně byl zcela změněný systém řízení – nyní všechny pece skupiny Standart, v každé sérii jsou vybaveny zunifikovaným interfejsem. Umožňuje nám to snadnou obsluhu i jednoduché rozšiřování zařízení.

Použití nových palivových systémů zvýšilo účinnost zařízení – bez změny ceny. Náš nový model Duval – 2 Gen – 2 má spotřebu od 5 m3/kremáciu. Shodně s požadavky zákazníků je samozřejmě dostupná i verze Classic.

Všechna zařízení mají nový systém řízení JML Futuro Supervisor, který je novodobým systémem provozování zařízení.

Již v blízké době, budou zahrnuty do nabídky dvě nové zařízení.