JML-diving

Menu
MENU

Duval-2

Vlajkovým produktem firmy Kalfrisa jsou pece modelu Duval – jsou to dvoukomorové pece s najjvyšším pracovním výkonem při nejnižší spotřebě paliva. Doporučují se do krematorii, které dělají mnoho zpopelňování denně nebo pracujících non-stop. První pece Duval byly vyrobeny již před 20. lety. Během let, pece evoluovali a byly podrobeny celkové modernizaci konstrukce a podsystémů, s ohledem na potřeby zákazníka i technického vývoju. Vlastnosti pece Duval, jimiž se liší od jiných pecí pořízených ze šamotové cihly:

Elastičnost konstrukce

Od samého začátku projekt pece Duval měl být maximálně elastický, aby mohla být zainštaľovaná v různých aranžácích budov bez vlivu na parametry práci pece a životní prostředí. Pece Duval mohou být montovány s komínem na peci, vedle pece nebo propojením spalinovým kanálem v podlaze.Pece Duval jsou první pece na trhu, které se přizpůsobují budově a ne naopak. Existují instalace, kde jsou pece montovány přiléhající k sobě nebo ke stěně.

• Speciální komora dopalovaní

Obecně mají pece Duval největší komoru dopalování na trhu. Velikost komory a její speciální konstrukce garantují, že spaliny se tu zdržují při teplotě 850 ° C mnohem delší dobu než to vyniká z povinných předpisů. To má vliv na větší bezpečnost, když provádíme kremaci při vyšší teplotě a přechod spalin je rychlejší a objem větší než obvykle. Ujišťuje to provozovatele před vznikem neprůhledných spalin, které vznikají nedokonalým spalováním. Umístění a velikost komory dopalování spojená s delším časem tu zdržujících se spalin má pozitivní vliv na spotřebu paliva a tím i na hospodárnost provozu.

• Rychlý čas zahřátí pece

Pece Duval díky vysoké jakosti ohnivzdorných materiálů mají kratší čas zahřívání oproti konkurenčním pecím. Doba ohřívání zcela vychladlé pece na provozní teplotu je od 15 do maximálně 45 minut.

• Krátký čas kremace

Obyčejně se kremace provádí při teplotě 750-850 ° C v kremační komoře a minimum 850 ° C v komoře dopalování. Teplota kremace má velký vliv na čas kremace tak i na spotřebu paliva. Zjednodušeně kremaci můžeme rozdělit na několik fází: spalování rakve a měkkých částí těla, kalcinaci kostí a dopalování ostatků. První fáze je charakteristická velkou energií dodanou v procesu kremace, prakticky kromě zapálení na začátku, zůstane hořák v kremačních komoře vypnutý. Hořák v komoře dopalovaní se zapíná pouze tehdy, pokud by teplota měla klesnout pod nominální hodnotu 850 ° C. Ve druhé fázi kremace zdrojem tepla je výlučně teplo z hořáku kremační komory i naakumulované teplo ohnivzdorných materiálů. Hořák komory dopalování funguje analogicky, jako v první fázi – zapíná se pouze když teplota klesá pod nominální hodnotu 850 ° C. Ve třetí fázi pracují oba hořáky pouze když teplota klesá pod nominální hodnotu nebo je nutné dopalování pozůstatků. Závěrem můžeme říci, že největší vliv na spotřebu paliva a čas kremace má proces kalcinace, naakumulovaného tepla v peci v první fázi kremace, tak činnost hořáku v komoře dopalování. Řešením problému spotřeby paliva je zvětšení teploty kremace. Nejvyšší účinnost dosáhneme, pokud teplota kremace dosáhne co nejméně teplotu kalcinace tj. 950 ° C. Tehdy můžeme skutečně snížit čas kremace (méně než hodina) s čím je spojena i spotřeba paliva. Abychom mohli zvětšit teplotu kremace, pec musí mít dvě vlastnosti – dostatečně velkou komoru dopalování (větší rychlost a množství spalin) i velkou odolnost keramických materiálů peci. Pece Duval umožňují práci při teplotě 1200 ° C a odolnost pece sahá až do teploty 1600 ° C.

• Nejnižší spotřeba paliva

Díky využití výše uvedených vlastností (v tom kremace při vysoké teplotě) jakož i možnosti práci bez přestávky a možnosti zkrácení času kremace – při vícenásobné kremaci, spotřeba zemního plynu začíná od 4-5 m3/kremácia.

• Odolnost konstrukce

Použitím vysoké kvality materiálů i samotné zaprojektovaní peci umožňuje delší životnost zařízení bez potřebné generální opravy. V závislosti na modelu, generální oprava vyžaduje ne dříve než po 10 tisících kremacích nebo až 50 tisících kremaceíchu modelu Duval -5.

• Vzhled pece přizpůsoben místnosti

Každé krematorium je jiné. Každý investor a projektant má jiné vize aranžace vnitřního prostoru. Kalfrisa jde vstříc těmto očekáváním, umožňujíc individuální provedení pecí Duval. Počínaje od výběru vzhledu pece přes možnost modifikace stavby pece přes změnu jejího vnějších rozměrů, aby jse lépe hodila do rozměrů místnosti spalování.

• Plná automatizace – možnost obsluhy jednou osobou

Často investor má individuální potřeby týkající se obsluhy pece, která vyžaduje minimálné nároky na obsluhu s cílem jak největší úctě k zesnulému i omezení nákladů na obsluhu. Pece Duval v závislosti na metody vkládání rakve do pece, mohou být obsluhovány jedním pracovníkům bez rozdílu pohlaví. Obsluha je jednoduchá a nevyžaduje zvýšenou námahu pracovníka.

• Elastičnost stavby pece

Pece Duval se štandartovo vyrábějí ve fabrice v celosti a jsou transportovány na místo instalace. V případě pokud nemáme možnost vložit do místnosti hotovou pec, např. vzhledem k nevyhovující přístupové ceste, je možné postavit pec na místě. Čím se odlišuje pec Duval od jiných pecí je fakt, že pec vyrobená ve fabrice nebo na místě je konstrukčně identická a to znamená také že zjednodušuje její přemísťování a servisování.

Vybrané parametry pecí modelové řady Duval:

• Materiál: šamotová cihla – Ohnivzdorná, keramická izolace, ocelová konstrukce, plášť z nerezavějící oceli.

• Provoz plně automatický řízený počítačem.

• Dva hořáky s výkonem 600 – 1200 kW na paliva plynná nebo na naftu.

• Provozní teplota – do 1200 ° C, odolnost do 1600 ° C.

• Spotřeba paliva – od 5 m3 na kremaci. 

• Rychlé zahřátí – od 15 minut.

• Možnost prace non-stop.

• Kapacita do 8000 kremací ročně.• Čas kremace-45 – 90 minut.

• Generální oprava – ne dříve než po 10 000 kremace.

• Nízké emise.