JML-diving

Menu
MENU

Úvod

Kompletní kremační linka se skládá z peci, komína, palivového systému, systém ventilátorů, distribuce vzduchu, vozík na vkládání rakve a zařízení na přípravu popele – nejsou nutné žádné dodatečné zařízení, aby mohla proběhnout správná kremace.

Taková linka podle potřeb, může být doplněna dodatečnými systémy:

• Rekuperace – získávání tepla na ohřev vody nebo místností; 

• Systém filtrů – s cílem zmenšit znečišťování životního prostředí, když na určeném území jsou zpřísněné normy (např. Chráněná přírodní území nebo státy se zpřísněním emisních norem kremačních pecí);

• Systém vnitřního transportu – z chladničky, z ceremoniální sálu nebo technické místnosti.

Všechny dodatečné systémy se dělají na základě potřeb investora, podle individuálního projektu objektu. Mimo to, že dodatečné zařízení využívají typické zařízení jako filtry, ventilátory, výměníky, při jejich připojování a integrováni s jinými systémy (systém centrálního ohřívání a ohřívání vody) vyžadují samostatné projekty. Tyto projekty jsou nutné i z hlediska ekonomického v mezích ohraničení celkové investice a nákladů na provoz zařízení. Umožúujú nám se vyhnout špatnému výběru materiálů, abychom maximálně prodloužili trvanlivost zařízení a snížily náklady eventuálního servisu.