JML-diving

Menu
MENU

Systém rekuperace

Náš partner, firma Kalfrisa se specializuje v oblasti rekuperace tepla – projektuje i produkuje takové systémy již mnoho let.

Typická kremačních pec má výkon nejméně 600 kW. V základní instalaci, teplo vytvořené při zpopelňování končí v atmosféře spolu se spalinami.

V závislosti na modelu pece, teplota spalin může být blízká teplotě komory dopalování tj. cca 800 ° C. Je to teplo nenávratně ztracené. Způsob získávání tepelné energie není jednoduchý vzhledem k tomu, že spaliny jsou agresivní a mají korozijné účinky – zvýšené nároky na výměník tepla. Dalším problémem je kontinuita práce pece, takže předávání energie do ovzduší není stále. Teoreticky, vedlejším problémem je velké množství energie (až 250 kW z jedné peci), když krematorium nepotřebuje až tak mnoho energie na ohřev vody.

Z jedné strany máme možnost získat spoustu energie přes výměník, který je přizpůsoben nepravidelný práci az druhé strany nám chybí odběr tepla s odpovídajícím výkonem.

Vážným problémem je společenský přístup ke krematoriu, který způsobuje stavění krematorií dále od zastavěného terénu i nesouhlas obyvatelstva s využitím takto získaného tepla.

Posledním problémem, se kterým se musí smířit investor je zohlednění ekonomických nákladů na údržbu a servis takového systému.

Všechny tyto faktory nasvědčují tomu, že pokud z ohledu předpisů (snížení teploty spalin, systém filtrace, energetický zákon) není nutná taková instalace, tak investoři zvažují ekonomický přínos takové instalace.

V naší nabídce existuje několik řešení rekuperace tepla:

  • Získání tepla v podstatě horkého vzduchu – používaný jako systém SAE na omezení spotřeby paliva nebo na vytápění větších místností (kostely, kaple, sportovní haly, atd..).
  • Získání tepla v podstatě horké vody (při větších instalacích také páry) – využívaný pro ohřev teplé užitkové vody a centrálního ohřívání.

Před tím než přistoupíme k investici na rekuperaci tepla, každopádně připravujeme byznys plán. Při současných cenách energie (konec roku 2012), nejde o velké krematorium (několik pecí), nebo není poptávka na odběr tepla, z ekonomického hlediska jsou to systémy střednědobě rentabilní (oplácí se v případě dotací). Na základě naší nabídky jsme schopni zaprojektovať a dodat vybraný systém na rekuperaci tepla podle požadavků investora.