JML-diving

Menu
MENU

Dodatečné speciální systémy filtrace

Jsou místa, kde jsou vyžadovány přísnější normy v oblasti životního prostředí, když termická filtrace není dostatečná.

V závislosti na zostřené předpisy, dodatečná filtrace může být ohraničena jedním nebo více emisními parametry např. oxidů dusíku NOx, oxidu siřičitého SO2 nebo prachu. V závislosti na použitém systému filtrů, bez problémů můžeme dosáhnout potřebné emisní parametry.

Univerzálnost našich konstrukcí pecí nám umožňuje, že pro každý druh pece můžeme během instalace nebo i v budoucnu nainstalovat dodatečný filtrační systém.

Jelikož filtry se vybírají podle požadavků na emise, je racionální jejich použití pouze v případě pokud naše instalace to bude vyžadovat. Snižuje to celkovou hodnotu investice i provozní náklady a cenu údržby filtrů.

Investice do filtračního zařízení nám nezaručuje, že v současnosti zakoupený systém bude shodný s budoucími předpisy na ochranu životního prostředí.

Použití filtračního systému vyžaduje mimo jiné snížení teploty spalin na méně než 300 ° C, takže často s filtračním zařízením se montuje i zařízení na rekuperaci tepla. Pokud není možné využít toto teplo, musí se namontovat výměník tepla, který získané teplo odevzdá do ovzduší.

Komplektný filtrační systém se skládá z těchto částí:

  • Chemické filtry na snížení hladiny oxidů dusíku NOx
  •  Chemické filtry na snížení hladiny oxidu siřičitého SO2
  •  Sáčkový filtr na snížení obsahu prachových částic
  •  Pomocná zařízení – potrubí, komín, ventilátory, zberník chemikálií, zberník odpadů, výměník tepla, systém automatiky, systém monitoringu spalin