JML-diving

Menu
MENU

Dodatečné systémy

Úvod

Kompletní kremační linka se skládá z peci, komína, palivového systému, systém ventilátorů, distribuce vzduchu, vozík na vkládání rakve a zařízení na přípravu popele – nejsou nutné žádné dodatečné zařízení, aby mohla proběhnout správná kremace.

více

Systém rekuperace

Náš partner, firma Kalfrisa se specializuje v oblasti rekuperace tepla – projektuje i produkuje takové systémy již mnoho let. Typická kremačních pec má výkon nejméně 600 kW. V základní instalaci, teplo vytvořené při zpopelňování končí v atmosféře spolu se spalinami.

více

Dodatečné speciální systémy filtrace

Jsou místa, kde jsou vyžadovány přísnější normy v oblasti životního prostředí, když termická filtrace není dostatečná.V závislosti na zostřené předpisy, dodatečná filtrace může být ohraničena jedním nebo více emisními parametry např. oxidů dusíku NOx, oxidu siřičitého SO2 nebo prachu. V závislosti na použitém systému filtrů, bez problémů můžeme dosáhnout potřebné emisní parametry.

více

Systém vnitřního transportu

Ve velkým krematoriu, ve kterém je umístněno několik pecí a denně se provádí několik desítek kremací, důležitým prvkem je systém vnitřního transportu, při zachování nejvyšších standardů etiky i sanitárních předpisů.

více