JML-diving

Menu
MENU

Společenské aspekty výstavby krematória

Nedílnou součástí nových investic do krematorií jsou lidské city.

Právě přes chybějící znalosti a uvědomění si výhod nových krematorií, skoro každá investice se setkává s protestem obyvatel.

V shlédnout na to že se specializujeme na výstavbu nových krematorií jsou procedury týkající se jejich instalací naší doménou. Víme jak správně získat povolení a tím předejít protestům obyvatelstva.

V rámci spolupráci, JML Funeris provádí celou řadu služeb potřebných k získání povolení a podpory investičního procesu z formálně právního hlediska.