JML-diving

Menu
MENU

Ekonomické aspekty provozování krematoria

Provozování krematoria je spojeno jak se službami pro obyvatelstvo  tak i s vytvářením odpovědního zisku majitelům. V našich podmínkách máme do činění s několika typy krematorií, které můžeme rozdělit na:

• Vysoce výkonné, nejčastěji stavěné ve velkých aglomeracích, které vykonávají několik tisíc zpopelňování ročně, výlučně se orientující na kremační činnost

• Velké krematoria – vykonujúce 1000 – 3000 zpopelňování ročně, zainštaľované ve velkých aglomeracích, provozované velkými pohřebnictví

• Střední – provádějící několik set až 1-2 tisíc zpopelňování ročně, nejčastěji instalovány ve středních aglomeracích

• Malé – provádějící do 1000 zpopelňování ročně, zainštaľované v místech s populaci nejvýše 350 tisíc obyvatel.

V součastnosti je trh vysokovýkonných krematorií v naší části Evropy již nasycený, nemá význam vzhledem k ekonomice, výstavba takových zařízení – pokud nejde o likvidaci již existujících objektů. Stavějí se také velké krematoria – vyplňující místa, kde dosud se takové zařízení nenacházely. Zato nejdynamičtěji se rozvíjejí střední a malé krematoria. Popularita těchto objektů je vzrůstající vzhledem k potřebě zpopelňování v blízkosti pohřbů.

Vybudování nového krematoria má za následek zvýšení počtu kremací na daném území. Investice do vlastní spopoľniarni se odrazí na zvětšení příjmů iv zvýšení konkurenceschopnosti. Jak ukazují zkušenosti v jiných krajích, pohřebnictví s komplexními službami převzali větší část pohrebníckych služeb.

Za účelem návratnosti investic, musíme správně vybrat kremační linku i technologického partnera. Linka musí být vybrána s ohledem na počet prováděných zpopelnění i cyklu práce. Nadrozmernosť krematoria má za následek horší provozní parametry i delší dobu návratnosti investic. Proto je třeba vytvořit důkladný byznys plán s dokonalou analýzou potřeb a možností trhu. Naše firma je nápomocná při vytváření komplexního byznys plánu.