JML-diving

Menu
MENU

Informace pro investory

Změny v pokoleních, migrace obyvatelstva, cena tradičního pohřbu, nedostatek míst na hřbitovech, to vše svědčí o narůstající populárnosti krematorií. Cestujeme světem ale také se zúčatňujeme pohřbů našich blízkých. Rostou naše očekávání při výběru služeb, které nabízejí pohřebnictví, žijeme stále rychleji a máme stále méně času.

To vše nasvädčuje tomu, že očekáváme služby zpopelnění zesnulého v místě, v našem městě, okrese. Služby s pěkným pohřebním aktem převedeným s vážností a eticky. Proto si vybíráme pohřebnictví disponující vlastním domem smutku i vlastním nebo blízkým krematorium. Z tohoto hlediska pohřebnictví investující samostatně nebo společně do vlastního krematoria, stanou se pohřebnictví, které si lidé budou v první řadě vybírat.