JML-diving

Menu
MENU

Zprávy

Internetový vyhledávač míst určených k pochovaní/rozptýleni popela v USA

13.01.2018

urna_z_prochamiVíce než 50% pohřbů v USA jsou kremace. Legislativa dovoluje pochovat urnu v kolumbárium, do hrobu anebo rozptýlit na louce anebo v památném parku.

Vzhledem k rostoucímu zájmu o kremaci a rozptýleni popela, byl založen internetový portál, který hlídá místa na území USA, kde je možné pochovat / rozptýlit popel. Lze najít příslušné místo podle lokality, způsobu pochováni (kolumbárium, cintorín, památný park, místa určené pro ekologické urny atd..), náboženství atp.

Databáze dostupných míst je zatím poměrně malá, ale stále se zvětšuje. Tvůrci portálu předpokládají, že v nejbližší době ve vyhledávači bude cca 500 lokalit.

Polské předpisy dovolují pochovaní popela jen na místech k tomu účelu určených, tedy na hřbitovech. Na několika hřbitovech vznikli tzv. „památné zahrady“, kde bylo možné rozptýlit popel, ale současně to právní předpisy nedovolují.

Odkaz na portál Eternity Gardens:

http://www.eternitygardens.com/