JML-diving

Menu
MENU

Zprávy

V Koszaline již funguje druhé krematorium, které vybavila firma JML Funeris

4.05.2017

Investorem je pohřební ústav ATENA, který již vice něž 20 let poskytuje komplexní pohřební služby na území města Koszalin a v okolí.

První etapou realizace rámcové smlouvy, uzavřené mezi Investorem a JML Funeris, bylo zpracovaní projektu a získaní stavebního povolení na stavební úpravy existujíce budovy. Umístnění objektu bylo výzvou – budova se nachází vedle obchodního centra a vedle hlavní přístupové cesty do města.

Další etapou bylo získaní emisního povoleni.

Krematorium, vybavené kremační pecí Merkur, bylo uvedené do provozu v prosinci 2016 r.