JML-diving

Menu
MENU

Zprávy

JML Funeris na konferenci uspořádané Polskou asociaci pohřebných služeb (Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe) v Krakově

7.03.2016

Dne 10 března 2016 během Konference správcův a manažerův hřbitovů a majitelů pohřebných služeb uspořádané Polskou asociaci pohřebných služeb, naši zástupcové budou mít čest prezentovat zúčastněným několik přednášek:
kde se může stavět krematorium? Analýza platné legislativy v oblasti výstavby a ochrany životného prostředí. Získaní povolení a povinnost environmentálních hlášení – přednášet bude Maciej Labuś.

Vlastní krematorium jako zdroj konkurenční výhody a budování pozice na trhu. Analýza skutečných případů – sestavení podnikatelského plánu – přednášet bude Joanna Nalewajko.

Zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho uplatnění v pohřebnictví. Analýza možných postupů – přednášet bude právní poradkyně Aleksandra Zalewska-Wojtowicz.

Ochrana životného prostředí v pohřebním ústavu – jaké mám povinnosti také v případě, že nemám krematorium. – přednášet bude Kaja Mitas.

Kromě toho během konference bude možnost získat podrobné informace o partnerství veřejného a soukromého sektoru v pohřebnictví. Tímto způsobem bylo vystavené krematorium v Krakově, které bude možné navštívit dne 11.03.2016.

Srdečně zveme všechny zájemce k účasti na konferenci.