JML-diving

Menu
MENU

Zprávy

Účast JML Funeris na veletrhu Slovak Funeral na Slovensku

16.11.2012

Mezi 8. až 10. listopadem tým JML-Funeris na veletrhu Slovak Funeral v Trenčíne, prezentoval nabídku španělských kremačních pecí od firmy Kalfrisa.

Tato výstava Slovak Funeral proběhla poprvé, tak byly obavy z nízké účasti návštěvníků a z malého počtu vystavovatelů. Zatímco vystavovatelů bylo jen asi třicet, počet návštěvníků v plné míře splnil naše očekávání.

Reálná byla skvělá příležitost pro nás navázat přímé kontakty se slovenskými představiteli pohrebníckeho odvětví a setkat se s potenciálními klienty. V našem stánku jsme představili komplexní nabídku pro investory se zájmem o podnikání v kremační oblasti: nejbohatší nabídku kremačních pecí v Evropě vyráběných firmou Kalfrisa.

Ačkoliv Slovensko má menší trh jako Polsko, a kremace jsou méně populární, přesto očekáváme další rozvoj kremačních trhu tak, jak je to v jiných zemích.

piece kremacyjne na Słowacji